ITO - Instytut Transformującej Obecności

Blue way up Patryk Lange, ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków

polityka prywatności

grupa

Bądźmy w kontakcie.
Zapisz się do naszego newslettera...

Transformująca Obecność w przedsiębiorczości i biznesie

- Archetypy współczesnego lidera cz. 2 -

04.10.2022, g.19:30 - 21:00

online, zoom

bezpłatne

Zarejestruj się

Opis

Prowadzący

Każdy z nas bywa liderem. Na różnych etapach życia, wchodzimy w role w których kierujemy projektami, przedsięwzięciami, relacjami, zespołami. Potrzebujemy wówczas sposobów dzięki którym nasza osobista misja i wartości wraz z tym co przynosi rzeczywistość przełoży się na proste i skuteczne działania. Nierzadko jako coachowie wspieramy osoby, które w rolach przywódczych stają przed złożonymi decyzjami, niejednoznacznymi i wielowymiarowymi. Potrzebujemy wówczas narzędzi, które sprawnie przeprowadzą naszych Klientów "na drugą stronę" zagadnienia czy wyzwania. 

 

Transformująca Obecność w Przywództwie to zestaw praktycznych umiejętności, narzędzi i koncepcji, które kierują uwagę na potencjał, zasoby i możliwości. Dzięki uważności i obecności uczymy się rozwijać wyczucie poruszania się po nieznanym terytorium. Nabywamy mądrości, by wiedzieć, kiedy podjąć działanie, a kiedy zatrzymać się i pozwolić, by sprawy działy się swoim tempem. Jest to podejście, które buduje i poszerza nasze zdolności w zakresie świadomości, zrozumienia, percepcji i skutecznego działania. Umiejętności, które są niezbędne do poruszania się w dzisiejszym, złożonym, nieprzewidywanym i szybko zmieniającym się świecie. 

 

W trakcie dwóch najbliższych spotkań skupimy się na archetypach współczesnego lidera, leżących u podstaw Transformującego Przywództwa. Archetypy, to wspólne nam ludziom, często nieświadome sposoby patrzenia na świat, przyswajania informacji, rozumienia ich i działania w oparciu o nie. Uświadomienie sobie archetypów, które mogą być wspierające a potem rozwijanie ich i świadome używanie, jest jedną ze skuteczniejszych dróg rozwoju, także w rolach liderskich i przywódczych.

 

We wtorek 4 października sierpnia skupimy się na narzędziach wspierających rozwój archetypów współtwórcy i ambasadora.

 

Zapraszamy!

 

Joanna Maria Zawada - Inicjatorka Transformującej Obecności w Polsce. Coach MCC, tranerka Transformującej Obecności.

Człowiek w podróży - rzeczywistej i metaforycznej. W ciągłym procesie uczenia się i rozwoju. Od ponad 13 lat, zainspirowana ko-aktywnym przywództwem, podejściem Transformującej Obecności, Teorią U a także mistycznymi ścieżkami duchowymi, różnej wielkości krokami stąpa po drodze odkrywania świadomości, obecności i dialogu.

 

Patryk Lange - Inicjator Instytutu Transformującej Obecności. Coach PCC, trener Transformującej Obecności.

Praktyk i propagator medytacji i technik rozwijania uważności. Wierzy w ruch od wewnątrz do zewnątrz czyli z umysłu i myśli do materii i działania. Nieustająco w pracy nad swoimi mentalnymi stanami i świadomością aby żyć w większej harmonii i partnerstwie z Życiem.

Program

Rejestracja

Powitanie i praktyka obecności

Wprowadzenie do Transformującego Przywództwa 

1

2

Widzący i Odkrywca oraz praktyczne narzędzia pracy z tymi archetypami

3

Pytania i odpowiedzi

4

Informacje o nadchodzących wydarzeniach i zakończenie

5

grupa

Instytut Transformującej Obecności