ITO - Instytut Transformującej Obecności

Blue way up Patryk Lange, ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków

polityka prywatności

grupa

Bądźmy w kontakcie. Zapisz się do naszego newslettera...

Wprowadzenie do Transformującej Obecności

- Zasada Polaryzacji -

16.11.2021, g.20:00 - 21:00

online, zoom

bezpłatne

Zarejestruj się

Opis

Prowadzący

Jedną z hermetycznych zasad, która leży u podstaw Transformującej obecności jest Zasada Polaryzacji (dwoistości, biegunowości). Mówi ona, że wszystko jest dwoiste (podwójne); wszystko ma swoje bieguny; wszystko ma swoje pary przeciwieństw; przeciwieństwa są identyczne w swojej naturze, różnica leży w natężeniu; skrajności się spotykają; wszystkie prawdy są jedynie półprawdami a wszystkie paradoksy da się pogodzić. 

 

Czy ta zasada faktycznie jest prawdziwa? Czy jeżeli powstaje pytanie to od razu jest na nie odpowiedź? Czy gdy wpadamy w niezręczny i niewygodny stan umysłu, jest inny, przeciwny który intuicyjnie i od razu jest dla nas dostępny?

 

Zapraszamy na godzinne spotkanie online z cyklu Wprowadzenie do Transformującej Obecności, na którym zaprosimy Was do zagłębienia się w Zasadę Polaryzacji i poznanie praktycznych sposobów na skorzystanie z niej w codziennym życiu i pracy z Waszymi Klientami.

 

Joanna Maria Zawada - Inicjatorka Transformującej Obecności w Polsce. Coach MCC, tranerka Transformującej Obecności.

Człowiek w podróży - rzeczywistej i metaforycznej. W ciągłym procesie uczenia się i rozwoju. Od ponad 13 lat, zainspirowana ko-aktywnym przywództwem, podejściem Transformującej Obecności, Teorią U a także mistycznymi ścieżkami duchowymi, różnej wielkości krokami stąpa po drodze odkrywania świadomości, obecności i dialogu.

 

Patryk Lange - Inicjator Instytutu Transformującej Obecności. Coach PCC, trener Transformującej Obecności.

Praktyk i propagator medytacji i technik rozwijania uważności. Wierzy w ruch od wewnątrz do zewnątrz czyli z umysłu i myśli do materii i działania. Nieustająco w pracy nad swoimi mentalnymi stanami i świadomością aby żyć w większej harmonii i partnerstwie z Życiem.

Program

Rejestracja

Powitanie i praktyka uważnej obecności

Wprowadzenie do Zasady Polaryzacji

1

2

Narzędzia oparte o Zasadę Polaryzacji

3

Pytania i odpowiedzi

4

Informacje o nadchodzących wydarzeniach i zakończenie

5

grupa

Instytut Transformującej Obecności